Βιοκαύσιμα από τηγανόλαδο χρησιμοποιούν 40.000 σπίτια στο Λονδίνο | PellaNews

Βιοκαύσιμα από τηγανόλαδο χρησιμοποιούν 40.000 σπίτια στο Λονδίνο

Η ιδέα της δημιουργίας βιοκαυσίμων από το περισσευούμενο μαγειρικό λάδι έχει ήδη βρει μεγάλη εφαρμογή στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, αφού ήδη η ανταπόκριση είναι τεράστια, σε μία προσπάθεια αναζήτησης νέων πηγών ενέργειας και μείωσης των βλαβερών επιπτώσεων του λαδιού στο περιβάλλον. Ένα λίτρο μαγειρικού λαδιού όταν το ρίχνουμε στο νεροχύτη «μολύνει» περίπου 1.000.000 λίτρα νερού και κάθε μήνα η Βρετανική πρωτεύουσα ξοδεύει περίπου 1.000.000 λίρες για τον καθαρισμό των υπονόμων της, οι οποίοι είναι φραγμένοι από μια λιπαρή μάζα μαγειρικού λαδιού. Πρόσφατα η Thames Water και η εταιρεία κοινής ωφελείας 20C παρουσίασαν τα νέα σχέδια για να χρησιμοποιηθούν τα υπολείμματα μαγειρικού λαδιού για την παραγωγή ενέργειας στο μεγαλύτερο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από λίπος παγκοσμίως. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, η 200.000.000 λιρών συμφωνία χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόγραμμα και θα καλύψει μια περίοδο 20 χρόνων. Το έργο θα προσφέρει ενέργεια για αποχετευτικά έργα, μια μονάδα αφαλάτωσης, καθώς και το εθνικό δίκτυο, ενώ ήδη τουλάχιστον 40.000 σπίτια στο Λονδίνο χρησιμοποιούν το μαγειρικό λάδι ως βιοκαύσιμο.      

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Δευτέρα, 15 Απρίλιος, 2013 - 03:00