Μήνυμα δημάρχου Σκύδρας Γιώργου Χοϊδη για την παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου ) | PellaNews

Μήνυμα δημάρχου Σκύδρας Γιώργου Χοϊδη για την παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου )

Η εξοικονόμηση νερού και η προστασία της ποιότητάς του αποτελούν μείζονα ζητήματα για τον άνθρωπο , το περιβάλλον και την ανάπτυξη . Οι αυξανόμενες ανάγκες σε νερό δεν μπορούν πλέον ν΄αντιμετωπίζονται ανερμάτιστα και βραχυπρόθεσμα με την υπεράντληση των υδατικών αποθεμάτων (νέες ή βαθύτερες γεωτρήσεις , εκτός ειδικών εξαιρέσεων) , αλλά μέσω της ορθολογικής χρήσης του νερού και της αξιοποίησης των επιφανειακών νερών και των βροχοπτώσεων ,( π.χ. με την συστηματική κατασκευή τεχνικών έργων υδρομάστευσης που θα λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικά , αλλά κι ως έργα περισυλλογής νερού για τις ανάγκες της γεωργίας ). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ι.Γ.Μ.Ε. η γεωργία απορροφά το 86% των αποθεμάτων νερού, έναντι 14% των άλλων χρήσεων ( αστικών , βιομηχανικών , ενεργειακών ). Απαιτείται , λοιπόν, εκτός των παραπάνω, προσαρμογή των καλλιεργειών στα υδατικά διαθέσιμα κάθε περιοχής , αλλά και υιοθέτηση αποδοτικότερων μεθόδων άρδευσης με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών . Βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στην προστασία της ποιότητας του νερού που ρυπαίνεται ή μολύνεται από ανεξέλεγκτες δραστηριότητες : αστικές – βιομηχανικές  ( ανεπεξέργαστα λύματα και απόβλητα ) , αγροτικές (λιπάσματα , φάρμακα , πλαστικά ).        Και φυσικά χρειάζεται να γίνει λόγος και για την αλόγιστη , σπάταλη χρήση του νερού στην καθημερινότητά μας , ( οικιακή κατανάλωση ,βρέξιμο δρόμων τους καλοκαιρινούς μήνες , πότισμα κήπων και κηπευτικών ). Ο Δήμος Σκύδρας έχει ως υψηλή προτεραιότητα την ικανοποίηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών των δημοτών του με καθαρό νερό , μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Επίσης , δρομολόγησε ενέργειες για τον εξορθολογισμό του καθεστώτος άρδευσης  προκειμένου να μπει τάξη κι οργάνωση όπου το σύστημα λειτουργεί ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες . Το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος Σκύδρας και που πρόσφατα επεκτάθηκε στη συλλογή – επεξεργασία του τηγανέλαιου , από το οποίο , όχι μόνο θα παράγεται βιοκαύσιμο , αλλά και θα προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας ,  (αφού ένα λίτρο τηγανέλαιου  μπορεί να μολύνει μέχρι ένα εκατομμύριο λίτρα νερού ), αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση προστασίας  της ποιότητας του νερού . Ας συμβάλλουμε ,λοπόν , όλοι μας , από κοινού ή και  μεμονωμένα στην εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς και καθαρού νερού για κάθε χρήση , για να μην πούμε κάποτε το νερό …νεράκι .            ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΧΟΪΔΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΚΥΔΡΑΣ            

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2013 - 02:00