Βόλβη:Η μεγαλύτερη λίμνη της Μακεδονίας και δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας βρίσκεται ανατολικά της Θεσσαλονίκης | PellaNews

Βόλβη:Η μεγαλύτερη λίμνη της Μακεδονίας και δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας βρίσκεται ανατολικά της Θεσσαλονίκης

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 11 Απρίλιος, 2018 - 03:00