Σε προσλήψεις προχωρά ο ΕΛΓΑ | PellaNews

Σε προσλήψεις προχωρά ο ΕΛΓΑ

Σε άμεσες προσλήψεις προχωρά ο ΕΛΓΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για την εκτίμηση των ζημιών. 

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 81/1-7-2019 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.. για την πρόσληψη 150 Γεωπόνων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στους κατά τόπους σταθμούς.