Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

ΠΑΜΦΙΛΟΣ

ΠΑΜΦΥΛΗ Παμφύλη, Παμφίλη

ΣΕΛΕΥΚΟΣ Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια