Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη

ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ Ναυκράτιος, Ναυκράτης