Ποιος γιορτάζει σήμερα... | PellaNews

Ποιος γιορτάζει σήμερα...

Ονομαστικές Εορτές:

ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Νεοφύτα, Νεόφυτος

ΧΑΡΙΤΩΝ Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

giortazei.gr