Το Άγιο Πνεύμα | PellaNews

Το Άγιο Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα  είναι το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδας. Ονομάζεται Πνεύμα Αληθείας και Χορηγός της Ζωής. Μέγα μυστήριο και ακατανόητο για τον ανθρώπινο νου η ενότητα των τριών προσώπων με τα κοινά
χαρακτηριστικά της μιας απαράλλακτης  ουσίας, της μιας κοινής βουλής και ενέργειας και της  μιας ανεπανάληπτης αγαπητικής περιχώρησης προσώπων.  Στην επίγεια ζωή του Ιησού βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να παρουσιάζεται και  να
δηλώνει αυτή την σχέση με τον Υιό αλλά και τον Πατέρα. Στην Βάπτιση, σαν Περιστερά λευκή να κατεβαίνει από τον Ουρανό ενώ ακούγεται η φωνή του Πατρός.

 Το Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως (381), γνωστότερο ως «Πιστεύω», ορίζει ότι
το Άγιο Πνεύμα είναι κύριο και ζωοποιό, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα («... Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών (πηγή https://www.sansimera.gr/articles/).

Το Άγιο Πνεύμα γιορτάζεται από την εκκλησία μας. Είναι Δεσποτική εορτή και δεν τελούνται μνημόσυνα την μέρα αυτή. Οι  άνθρωποι προσεύχονται και αγωνίζονται προσδοκώντας με την ζωή τους , τα έργα τους και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Θεού να γίνουν «δοχεία Πνεύματος Αγίου» 

Διαβάστε περισσότερα: https://dromoi-tis-technis6.webnode.gr/news/timi-sto-agio-pneyma/