23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα... | PellaNews

23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα...

Ονομαστικές Εορτές:

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Πολυχρόνιος, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα