Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος
Ιερία   
Υπατία   

Αύριο γιορτάζουν:

Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου
Μάρθα