Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Αγίας Ζηναΐδος θαυματουργού, Αγίου Παναγή εκ Κεφαλληνίας, Οσίας Σεβαστιανής θαυματουργού
Ζηναΐς   (Ζηναΐδα)
Παναγής   (Πανάγος)
Σεβαστιανή   (Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα)

Αύριο γιορτάζουν:

Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος, Αγίου Ναυκρατίου
Καλλιόπη   (Καλλιοπία, Πόπη)
Ναυκράτιος   (Ναυκράτης)