Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου

Ακυλίνη

Επίχαρις   

Καλλίστρατος  

 

 

Αύριο γιορτάζουν:

Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού

Χαρίτων   

 

Την Κυριακή γιορτάζουν:

Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

Κυριάκος