Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:
Ανθούσα   (Ανθούση)
Πολυχρόνιος   (Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα)
Θαλάσσιος   (Θαλάσσης, Θαλασσία)

Αύριο γιορτάζουν:

Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, Οσίου Πολυχρονίου
Πολύκαρπος   (Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα)
Πολυχρόνιος