Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος

Σεβαστιανός   
Φωτεινή   
Ανατολή
Πορφύριος   

Αύριο γιορτάζουν:

Οσίου Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος

Ασκληπιός   
Νήσιος