Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος
Παρασκευάς  
Ευδοκία   
Παράσχος 
Χαρίσιος   

Αύριο γιορτάζουν:

Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος, Αγίου Τρωαδίου
Ευθαλία  
Θεοφάνης  
Τρωάδιος