10η Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας | PellaNews

10η Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης, 2ης & 3ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας, 8ης & 12ης Ιανουαρίου 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαΐρ Δήμου Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από εκποίηση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση τμημάτων δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εξέταση αιτήματος για ανταλλαγή εκτάσεων στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Τροποποίηση της αριθ. 293/2018 ως προς το θέμα υπογραφής νέας σύμβασης μίσθωσης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο Μικρασιατών Περαίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πέλλας - Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (Εισηγητής: Δήμαρχος).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).

Εκλογή υδρονομέων για τη Δ.Κ. Έδεσσας και τις Τ.Κ. Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Φλαμουριάς, Σωτήρας, Νησίου, Άρνισσας, Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού, Περαίας, Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).

Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης του Δήμου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του ΕΠΑΛ Έδεσσας για απασχόληση στο Δήμο Έδεσσας κατά το σχολικό έτος 2019-20 (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόδοση τιμής στον πρώην Δήμαρχο Έδεσσας Πέτρο Σούγγαρη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ