Απαξίωση του δημοτικού συμβουλίου Σκύδρας | PellaNews

Απαξίωση του δημοτικού συμβουλίου Σκύδρας

Η χθεσινή εικόνα του δημοτικού συμβουλίου Σκύδρας δεν τιμάει κανέναν. 

Χρειάστηκαν 50 ολόκληρα λεπτά αναμονής ώστε να βρεθεί και ο 14ος σύμβουλος από τους 27 ώστε να υπάρξει απαρτία και να ξεκινήσει ο πρόεδρος, κ. Στάθης Ανδρεάδης την συνεδρίαση. Το αν έπρεπε να αναβληθεί ή όχι η συνεδρίαση... ψιλά γράμματα. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά προς αναζήτηση διαθέσιμων συμβούλων και χρειάστηκαν όπως αναφέραμε 50 λεπτά για να βρεθεί ένας εκ των δεκατεσσάρων που έλειπαν. 

Οι παρόντες 13 ήταν όλοι της συμπολίτευσης εκτός της κας Σαμαρτζίδου Σοφίας. Βέβαια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση οι συσχετισμοί συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης έχουν αλλάξει αλλά σίγουρα αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία στο να μην παραβρίσκεται ένας δημοτικός σύμβουλος στην συνεδρίαση του ΔΣ. 

Ένα πρόβλημα που μέσα από τα ρεπορτάζ της Πέλλαnews και του pellanews.gr έχει σχολιαστεί ουκ ολίγες φορές -γιατί δεν είναι τωρινό φαινόμενο- και μάλιστα θυμίζουμε και μια χαρακτηριστική ατάκα του δημοτικού συμβούλου κ. Μακρίδη Χρήστου που έλεγε "να διαγραφούν όσοι δεν έρχονται και να περάσουν οι επόμενοι". Ακόμη και ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ανδρεάδης είχε επισημάνει προς το σώμα την υποχρέωση των συμβούλων να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. 

Χαρακτηριστικός ακόμη ήταν και ο σχολιασμός κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση ενός πολίτη, πρώην δημοτικού συμβούλου, του κ. Παύλου Αλεξανδρίδη, που εβρισκόμενος στην αίθουσα για να παρακολουθήσει το ΔΣ συνάντησε αύτη την αποκαρδιωτική εικόνα σχολιάζοντας ότι είναι ντροπή και ότι δεν θυμάται στο παρελθόν κι επί της δικιάς του θητείας να υπήρχε τέτοια απαξίωση στην λήψη και συζήτηση των θεμάτων του Δήμου Σκύδρας. 

Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση και ψηφίστηκαν κατά την χθεσινή, 5 Απριλίου τακτική συνεδρίαση, όλα ομόφωνα, ήταν 

1. Έγκριση του πίνακα Μεσοπρόθεσμο Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής   

         (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020/2023.

2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση  Ο.Π.Δ. 

         έτους 2019 σύμφωνα με την αριθ. οικ 34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

         έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019. 

4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων 

         – εξόδων 2019 (Χρηματικό Υπόλοιπο). 

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

6. Επιστροφή ποσού 3.569,35 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον Χατζηγεωργίου 

         Γεώργιο του Κων/νου.

7. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου Κολοβού Κυριακής και εξειδίκευση πίστωσης.

8. Οικονομική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας για τις ανάγκες του 

         συσσιτίου.

9. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.

10.    Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης 2019 Δήμου Σκύδρας.

11.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ   

         ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».

12.    Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

        ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».

13.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

14.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

         ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

15.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

16.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».

17.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

         ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

18.     Επικαιροποίηση των  αριθ.158/2007, 168/2008 και 82/2009 αποφάσεων  Δημοτικού 

          Συμβουλίου Μενηίδος όσο αφορά στην εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την    

          υπογραφή σχετικών συμβολαίων.

19.    Έγκριση της αριθ. 34/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα    

         συντέλεσης αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού 

         σχεδίου Σκύδρας στην περιοχή ΟΤ Γ71.

20.     Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για προσκύρωση δημοτικής έκτασης 

          στο Ο.Τ.1 της περιοχής Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας.

21.     Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό θέσεων στάθμευσης 

          (πιάτσα) ΤΑΧΙ και χώρων από/επιβίβασης.

22.     Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Καλής

23.     Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων  στην Τ.Κ. 

          Λουτροχωρίου.

24.     Ανάκληση της αριθ. 75/2019 και λήψη νέας απόφασης για εκμίσθωση με δημοπρασία    

          στην Τ.Κ. Καλλίπολης οικισμός Σανδαλίου.

25.      Υποβολή αιτήματος για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών   

           σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018.

26.      Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες μας από το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου 

           Σκύδρας.

27.      Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης της Διεύθυνσης    

           Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

28.       Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση τμημάτων ένταξης της Διεύθυνσης  

            Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

29.       Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας  του πρώην Δημοτικού καταστήματος Καλής στον 

            ΦΕΣ ΚΑΛΗΣ. 

Τέθηκαν προς ψήφιση ακόμη και 4 εκτός ημερησίας θέματα ένα εκ των οποίων και το έργο της μεταφοράς της περίφραξης των νεκροταφείων Σκύδρας