Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Χρήστου Μπάτση | PellaNews

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Χρήστου Μπάτση

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pellanews, την εκλογή τους με τον συνδυασμο Εδώ Ζούμε εξασφαλίζου οι:

Λιούγκας

Βέσκος 

Σέλκος 

Νάνου 

Γιάντσης

Κετικιδης