ΓΕΩΤΕΕ: "Σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται εφησυχασμός, αλλά το θέμα των πλημμυρών πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς" | PellaNews

ΓΕΩΤΕΕ: "Σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται εφησυχασμός, αλλά το θέμα των πλημμυρών πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς"

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τονίζει τα ακόλουθα για το θέμα των πλημμυρων και την διευθέτηση των χειμάρρων: «Δυστυχώς, φαίνεται να μη παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και η αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο αναποτελεσματικό τρόπο. Η περιπτωσιακή αντιμετώπιση, που γίνεται μετά το τέλος μιας μεγάλης πλημμύρας, είναι η απομάκρυνση των φερτών υλικών από τις πλημμυρισμένες περιοχές και η αποζημίωση των πληγέντων. Τα μέτρα αυτά, ενώ ανακουφίζουν τους πλημμυροπαθείς, δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πλημμυρικό πρόβλημα θα συνεχίσει να παραμένει έντονο και θα εμφανίζεται, πιθανόν και συχνότερα στο μέλλον, εάν και εφόσον δεν γίνει σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διευθέτηση των χειμάρρων. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής διευθέτησης των χειμάρρων θα είναι αποτελεσματικός, όταν προβλέπονται έργα για το συνολικό χώρο δράσης του χειμάρρου. Δηλαδή έργα στην ορεινή λεκάνη απορροής, που αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης των απορροών νερού και φερτών υλικών, αλλά και στις πεδινές κοίτες μέχρι την έξοδο του χειμάρρου στη θάλασσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αίτια των πλημμυρικών καταστροφών είναι τα ίδια. Σε περιοχές με μικρά ή μεγαλύτερα ρεύματα, που διέρχονται διαμέσου οικισμών και παρατηρείται έντονη κακοποίηση ή καταπάτηση της κοίτης τους, είτε με μειωμένες διατομές, είτε με ακατάλληλα πολλές φορές τεχνικά έργα ή αποσπασματική εκτέλεση έργων, εκδηλώνονται συχνά πλημμύρες, ακόμη και μετά από βροχές με μέτρια ένταση. Στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες πλημμυρογένεσης και πρόκλησης σοβαρών καταστροφών σε αρκετές περιοχές της. Η λεκάνη απορροής του Δενδροπόταμου με τα έργα επικάλυψης κατά τμήματα της κοίτης του αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σημαντική πλημμύρα στο δυτικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη η κατασκευή της περιφερειακής τάφρου και τα ορεινά υδρονομικά έργα, που κατασκευάστηκαν αμέσως μετά τη δασική πυρκαγιά το έτος 2007, προστατεύουν το ανατολικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος και αποτελούν παράδειγμα σωστής και ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας. Στην Κεντρική Μακεδονία αρκετές περιοχές απειλούνται από πλημμύρες και θα πρέπει να θωρακιστούν αντιπλημμυρικά. Είναι ευκαιρία και με τη διαδικασία της αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται σε διαβούλευση να επισημανθούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμύρας. Στη συνέχεια, για τις περιοχές αυτές, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η αντιπλημμυρική διευθέτηση των χειμάρρων με δασοτεχνικά έργα και αναδασώσεις στις ορεινές λεκάνες απορροής, που σκοπό θα έχουν τη μείωση των πλημμυρικών αιχμών και της διάβρωσης και παραγωγής φερτών υλών. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται εφησυχασμός, αλλά το θέμα των πλημμυρών πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς και περισσότερο τους υπεύθυνους».

Κατηγορία

Tags

Πλημμύρες

Ημ/νια δημοσίευσης

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 02:00