Ινδοί στρατιώτες σε επίδειξη ισορροπίας για την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας | PellaNews

Ινδοί στρατιώτες σε επίδειξη ισορροπίας για την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος, 2018 - 02:00