Μία τεράστια Ελληνική σημαία κυματίζει πάνω από χιλιάδες συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα | PellaNews

Μία τεράστια Ελληνική σημαία κυματίζει πάνω από χιλιάδες συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος, 2018 - 02:00