Χρόνια τους πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου
Αρκάδιος

Αύριο γιορτάζουν:

Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος
Αλεξάνδρα - Αλέξανδρος  
Ευλάλιος   
Φύλακας