Ακτοπλοϊκή Εταιρεία με έδρα στον Πειραιά, ζητά.... | PellaNews

Ακτοπλοϊκή Εταιρεία με έδρα στον Πειραιά, ζητά....

Ακτοπλοϊκή Εταιρεία με έδρα στον Πειραιά, ζητά Ηλεκτρολόγο (Τ.Ε.Ι) ή Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη με εμπειρία σε επισκευές πλοίων με τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία. Βιογραφικά στο psec@seajets.gr