Ζητείται εξωτερικός πωλητής, από κατάστημα ενέργειας με έδρα τη Σκύδρα, για την περιοχή του νομού Πέλλας | PellaNews

Ζητείται εξωτερικός πωλητής, από κατάστημα ενέργειας με έδρα τη Σκύδρα, για την περιοχή του νομού Πέλλας

Ζητείται εξωτερικός πωλητής, από κατάστημα ενέργειας με έδρα τη Σκύδρα, για την περιοχή του νομού Πέλλας:

Προσόντα:

·  Απόφοιτος  ΙΕΚ ,ΤΕΙ ,ΑΕΙ

·  Προϋπηρεσία ως εξωτερικός πωλητής θα συνεκτιμηθεί

·  Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

·  Επιθυμητή η γνώση Η/Υ

·  Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Προσφέρουμε:

·  Σταθερό μισθό

·  Πλήρη ασφάλιση

·  Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου

·  Κινητό τηλέφωνο

·  Έξοδα μετακίνησης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:

vfranstogiou@volton.gr