Η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει.... | PellaNews

Η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει....

Η βιομηχανία υλικών συσκευασίας ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει

Λογιστή με προυπηρεσία και γνώσεις στην κοστολόγηση.

Παροχές

Πλήρης απασχόληση

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών: info@soulis.gr, Τηλ:2381082400