Η εταιρεία Κρόνος ΑΕ που εδρεύει στο Μαυροβούνι Σκύδρας, ζητά για άμεση πρόσληψη: | PellaNews

Η εταιρεία Κρόνος ΑΕ που εδρεύει στο Μαυροβούνι Σκύδρας, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Η εταιρεία Κρόνος ΑΕ που εδρεύει στο Μαυροβούνι  Σκύδρας, ζητά για άμεση πρόσληψη:

 1. Υπάλληλο γραφείου Εξαγωγών

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η  Α.ΕΙ , Τ.Ε.Ι
 • Άριστη γλώσσα της αγγλικής ( προφορικά & γραπτά )
 • Γνώση επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
 • Αρίστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS OFFICE & περιβάλλοντος ERP
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχή θέση θα συνεκτιμηθεί.

Κύρια καθήκοντα

 •  Υποστήριξη τμήματος εξαγωγών
 • ‘Έκδοση και διαχείριση φορτωτικών & εξαγωγικών εγγράφων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με μεταφορικές εταιρίες
 1. Λογιστή/Λογίστρια

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α., φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS OFFICE & περιβάλλοντος ERP
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ομαδικό πνεύμα , ικανότητες επικοινωνίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

 Κύρια καθήκοντα

 • Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, πωλήσεων, δαπανών
 • Εμπορική διαχείριση
 • Συμφωνίες πελατών -  προμηθευτών και έλεγχος στοιχείων
 • Παρακολούθηση κυκλώματος δαπανών
 • Διαχείριση Παγίων , ΦΠΑ
 • Γενικότερη συμμετοχή σε όλο το φάσμα λειτουργίας του λογιστηρίου
 1. Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (χώρου παραγωγής)

 Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η  Α.ΕΙ , Τ.Ε.Ι
 • Όρεξη για μάθηση, Πολυπαραγοντική σκέψη
 • Δυνατότητα ορισμού προτεραιοτήτων
 • Διάθεση για ενασχόληση με όλα τα τμήματα του εργοστασίου
 1. -mailγια αποστολή βιογραφικών: info@kronos.com.gr

Στο θέμα του - παρακαλούμε να διευκρινίζεται η αντίστοιχη θέση