Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό | Page 2 | PellaNews

Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό

Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για το εργοστάσιό της στη Σκύδρα του Ν. Πέλλας με καθήκοντα:

•     Παρακολούθηση και υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας

•    Οργάνωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής

•    Επιστασία τεχνικού τμήματος και συντονισμό μεταξύ των τμημάτων ποιοτικού ελέγχου, παραγωγής και διοίκησης

•    Δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού

•     Δημιουργία αναφορών των δεδομένων παραγωγής και παρουσίαση στην διοίκηση

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ

Προϋπηρεσία σε ανάλογο εργασιακό περιβάλλον τουλάχιστο για 2έτη

Ικανότητα στην λήψη αποφάσεων, στη δημιουργία καιοργάνωση ομάδας

Επαρκής γνώση επιχειρηματικών και διοικητικών αρχών (κατάρτιση προϋπολογισμού, προγραμματισμός, κατανομή πόρων)

Καλή γνώση Αγγλικών

Καλή γνώση χρήσης σουίτας λογισμικού MSOffice

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr@makedoniki.gr έως τις 31/10/2019