Κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Πέλλας, αναζητεί... | PellaNews

Κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Πέλλας, αναζητεί...

Ζητούνται από κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Πέλλας,

ηλεκτρολόγοι -ηλεκτροτεχνίτες, οδηγοί -χειριστές και εργατοτεχνίτες.

E-mail. gtsechelidis@ellaktor.com

Τηλ. 23810 91234