Πωλούνται γίδια σε τιμή ευκαιρίας | PellaNews

Πωλούνται γίδια σε τιμή ευκαιρίας

Πωλούνται 140 γίδια σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6988989237