Αιτήσεις για θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΣΕΠ | PellaNews

Αιτήσεις για θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΣΕΠ

Από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου, θα γίνονται δέκτες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις προς το ΑΣΕΠ για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην σχετική πρόσκληση «Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.».

 

agro24.gr