Νέα σειρά υποσχόμενων υποκειμένων κερασιάς | PellaNews

Νέα σειρά υποσχόμενων υποκειμένων κερασιάς

Κωνσταντίνος Καζαντζής1,

1: ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

 

Οι προσπάθειες δημιουργίας νέων υποκειμένων οπωροφόρων, με καλύτερα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά από τα χρησιμοποιούμενα, συνεχίζονται αδιάλειπτα παγκοσμίως.

Ο ιδιώτης βελτιωτής Peter Stoppel (εταιρεία: Cerasina GmbH) στο Kressbronn της κομητείας Bodenseekreis, του γερμανικού κρατιδίου Baden-Württemberg, δημιούργησε και ασχολείται με τη μελέτη μιας σειράς υποκειμένων με την ονομασία WeiGi. Η σειρά ονομάζεται έτσι λόγω του ότι διαθέτει άτομα διασταύρωσης μεταξύ κάποιας επιλογής της παλαιότερης γνωστής σειράς υποκειμένων κερασιάς Weiroot και κάποιας ανώνυμης επιλογής από το Τμήμα Βελτίωσης Φυτών του Πανεπιστημίου (Justus Liebig University) του Giessen της Γερμανίας επίσης.

Τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων δοκιμάστηκαν σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας, στη Γαλλία (Avignon) και στην Ιταλία (Vignola), για τουλάχιστον πέντε παραγωγικά έτη.

Τα τρία ως κάτωθι εξεταζόμενα υποκείμενα της σειράς, θεωρούνται από νάνα έως ημινάνα και δεν επηρεάζουν τη συνήθη περίοδο άνθισης και ωρίμανσης της εκάστοτε υπερκείμενης ποικιλίας. Έχουν δείξει σταθερά στοιχεία σε όλες τις περιοχές δοκιμών, όπως επίσης βελτιώνουν κατά πολύ το μέγεθος του καρπού και την παραγωγικότητα του δένδρου, σε συγκριτικές δοκιμές κυρίως με το GiSelA® 5 και άλλα γνωστά υποκείμενα.

 

Weigi® 1

Πρόκειται περί διασταύρωσης μεταξύ ανώνυμης επιλογής του Giessen και μη κατονομαζόμενης επιλογής της σειράς υποκειμένων Weiroot.

Προσδίδει περίπου 10% μεγαλύτερη ζωηρότητα στο δένδρο από αυτή του Gisela 5 και η παραγωγικότητά του, όπως και το μέσο βάρος καρπού, καταγράφουν υψηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες του Gisela 5. Είναι συμβατό με όλες τις ποικιλίες κερασιάς και αποτελεί καλή επιλογή για ποικιλίες αργά αναπτυσσόμενες και πολύ παραγωγικές.

Εμφανίζει καλή προσαρμοστικότητα και σε φτωχά εδάφη, είναι βαθύρριζο με καλή ανταπόκριση στην έλλειψη νερού και αποδίδει σταθερά δένδρα χωρίς υποχρεωτική στήριξη για τα γραμμικά συστήματα, καθώς επίσης δεν εμφανίζει παραφυάδες εκτός ίσως σποραδικά και σε μεγάλη ηλικία. Η καλλιέργειά του προτείνεται και σε πολύ θερμότερα κλίματα και χαμηλότερα υψόμετρα από τα προτεινόμενα του Gisela 5, καθότι δεν φαίνεται να παρουσιάζει χλωρωτικά συμπτώματα ή πρόωρη γήρανση.

Δεν προτείνεται όμως για επαναφυτεύσεις, βάσει της έως τώρα εμπειρίας.

 

 

Weigi® 2

Πρόκειται περί διασταύρωσης μεταξύ ανώνυμης επιλογής του Giessen και μη κατονομαζόμενης επιλογής της σειράς υποκειμένων Weiroot.

Προσδίδει την ίδια ζωηρότητα στο δένδρο με αυτή του Gisela 5 σε πλούσια εδάφη και η παραγωγικότητά του, όπως και το μέσο βάρος καρπού, καταγράφουν υψηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες του Gisela 5. Είναι συμβατό με όλες τις ποικιλίες κερασιάς αν και σχηματίζει μια μικρή ανομοιομορφία στο σημείο εμβολιασμού, χωρίς καμιά καλλιεργητική επίδραση όμως.

Εμφανίζει καλή προσαρμοστικότητα σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα, καθώς και σε φτωχά εδάφη όπου προσδίδει στο δένδρο ελαφρώς μεγαλύτερη ζωηρότητα από αυτή του Gisela 5 και αποδίδει σταθερά δένδρα, χωρίς υποχρεωτική στήριξη για τα γραμμικά συστήματα. Επίσης δεν εμφανίζει παραφυάδες εκτός ίσως σποραδικά και σε μεγάλη ηλικία. Η καλλιέργειά του προτείνεται και σε πολύ θερμότερα κλίματα και χαμηλότερα υψόμετρα από τα προτεινόμενα του Gisela 5, καθότι δεν φαίνεται να παρουσιάζει χλωρωτικά συμπτώματα ή πρόωρη γήρανση.

Έχει δείξει πολύ καλή ανταπόκριση στις επαναφυτεύσεις, βάσει της έως τώρα εμπειρίας.

 

Weigi® 3

Πρόκειται περί διασταύρωσης μεταξύ ανώνυμης επιλογής του Giessen και μη κατονομαζόμενης επιλογής της σειράς υποκειμένων Weiroot.

Είναι το ζωηρότερο υποκείμενο της σειράς, προσδίδει περίπου 30% χαμηλότερη ζωηρότητα στο δένδρο από αυτή του σπορόφυτου αγριοκερασιάς (Mazzard) στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ στη Νότια Ευρώπη καταγράφει χαμηλότερη ζωηρότητα και από αυτή του Maxma 14. Η παραγωγικότητά του, όπως και το μέσο βάρος καρπού, καταγράφουν υψηλότερες και σταθερότερες τιμές από τις αντίστοιχες των υψηλής ζωηρότητας υποκειμένων. Είναι συμβατό με όλες τις ποικιλίες κερασιάς με ομοιόμορφη εμφάνιση ένωσης με το εμβόλιο.

Εμφανίζει καλή προσαρμοστικότητα σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα (έως και μη αρδευόμενα) και αποδίδει σταθερά, εύρωστα δένδρα χωρίς υποχρεωτική στήριξη για τα γραμμικά συστήματα, ιδανικότερη όμως θεωρείται η χρήση του σε ελεύθερα συστήματα διαμόρφωσης των δένδρων. Δεν εμφανίζει παραφυάδες εκτός ίσως σποραδικά και σε μεγάλη ηλικία. Η καλλιέργειά του προτείνεται και σε πολύ θερμότερα κλίματα και χαμηλότερα υψόμετρα από τα προτεινόμενα του Gisela 5, καθότι δεν φαίνεται να παρουσιάζει χλωρωτικά συμπτώματα ή πρόωρη γήρανση.

Έχει δείξει πολύ καλή ανταπόκριση στις επαναφυτεύσεις, βάσει της έως τώρα εμπειρίας.

 

 

Α. Εξαετής σύγκριση μέσου βάρους καρπού (g) και παραγωγικότητας (kg/δένδρο) της ποικιλίας κερασιάς Regina, εμβολιασμένης στα υποκείμενα Gisela 5, Weigi 1 και Weigi 2, στην Avignon.

Β. Εξαετής σύγκριση μέσου βάρους καρπού (g) και παραγωγικότητας (kg/δένδρο) της ποικιλίας κερασιάς Skeena, εμβολιασμένης στα υποκείμενα Gisela 5 και Weigi 3, στην Avignon.

Γ. Εξαετής σύγκριση μέσης διαμέτρου κορμού (cm) της ποικιλίας κερασιάς Regina, εμβολιασμένης στα υποκείμενα Gisela 5, Weigi 1, Weigi 2 και Maxma 14, στην Avignon.

Δ. Εξαετής σύγκριση μέσης διαμέτρου κορμού (cm) της ποικιλίας κερασιάς Skeena, εμβολιασμένης στα υποκείμενα Gisela 5, Weigi 3 και Maxma 14, στην Avignon.

Περιττό είναι να αναφέρουμε ότι κάθε νέα προσπάθεια δημιουργίας υποκειμένου ή ποικιλίας, συνοδεύεται από δικαιώματα διάθεσης (πατέντα).

Η σειρά Weigi δεν διατίθεται ακόμη στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο να θεωρηθεί ως ενημερωτικό των εξελίξεων πάνω στον τομέα γενετικής βελτίωσης των υποκειμένων κερασιάς (οι πληροφορίες προέρχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία), καθότι τα συγκεκριμένα υποκείμενα δεν έχουν δοκιμαστεί στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως επίσης και από το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ” / Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας).