Πρόεδρος Τ.Κ Αριδαιας: Τι μέλλει γενέσθαι με τα ροδάκινα | PellaNews

Πρόεδρος Τ.Κ Αριδαιας: Τι μέλλει γενέσθαι με τα ροδάκινα

Ερώτηση για το τι μέλλει γενέσθαι με τα ροδάκινα απεύθυνε ο Θοδωρής Ταρασιδης

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αριδαίας - Υδραίας θέτει ένα εύλογο ερώτημα προς τους αρμόδιους σχετικά για το τη μέλει γενέσθαι με τα συμπύρηνα ροδάκινα.

Όπως γνωρίζεται, η κοινότητά Αριδαίας - Υδραίας ως κύρια παραγωγή της είναι το Ροδάκινο. Τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο λόγο των παγετών και των βροχοπτώσεων, στην ανθοφορία έχει μειωθεί σε διάφορες περιοχές 80% έως και 100%.

Η κοινότητα, δεν έχει μόνο τους κερασοπαραγωγούς όπως έχει προαναφερθεί από τον Δήμο Αλμωπίας αλλά και ροδακινοπαραγωγούς που σε κάποιες οικογένειες είναι και το κύριο εισόδημά τους.

Το ως σύνηθες φαινόμενο με τα ορεινά χωριά και τις εύλογες βοήθειες για τις βέβαιες αποζημιώσεις, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους κερασοπαραγωγούς αλλά και τους ροδακινοπαραγωγούς που κάθε χρόνο αντιμετωπίζονται με μειονεκτικό τρόπο.

Με εκτίμηση ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αριδαίας - Υδραίας.