Στις εγκαταστάσεις του «Α.Σ.Κ Φλαμουριάς» οι νέοι γεωργοί
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

30 Νοεμβρίου -0001

Η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η τυποποίηση και η εμπορία των οπωροκηπευτικών, η διαδικασία απόδοσης ταυτότητας και παρακολούθησης της πορείας των προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι» (ιχνηλασιμότητα) και η εφαρμογή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, αποτελούν τα κύρια αντικείμενα της κατάρτισης που υλοποιείται κατά την επίσκεψη των εκπαιδευόμενων Νέων Γεωργών, στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραγωγών «Α.Σ.Κ Φλαμουριάς», στα πλαίσια των προγραμμάτων εκπαίδευσης που υλοποιεί ο ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας.
Οι 131 Νέοι Γεωργοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις διαδικασίες πωλήσεων, τις εμπορικές συμφωνίες και τις εξαγωγές των οπωροκηπευτικών εντός και εκτός ΕΕ., τη φυτοπροστασία και τις καλλιεργητικές τεχνικές κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης με κωδικούς 192,193,194,195,196,197 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «« Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ».

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχαριστεί Θερμά την διοίκηση καθώς και το προσωπικό του Α.Σ.Κ.Φλαμουριάς για την λεπτομερή, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Νέων Γεωργών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

ΠελλαNews

Αργυρουπόλεως 6,
58500, Σκύδρα
Τηλέφωνο: +3023810.81811
Fax: +3023810.81812
Mail: info@pellanews.gr
Mail: pellanews@otenet.gr