Ποιος γιορτάζει σήμερα... | PellaNews

Ποιος γιορτάζει σήμερα...

Ονομαστικές Εορτές:

ΑΡΡΙΑΝΟΣ Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή

ΛΕΥΚΗ Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λευκή, Λευκούλα, Λεύκας, Λευκάδα

giortaei.gr