Δημοτικό Συμβούλιο e-presence την ερχόμενη Δευτέρα στη Βέροια | Page 2 | PellaNews

Δημοτικό Συμβούλιο e-presence την ερχόμενη Δευτέρα στη Βέροια

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου,  η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), θα γίνει στις 28-9-2020(Δευτέρα, 18:00). 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: