Εύκολα τα θέματα στα Λατινικά, δυσκολότερα από πέρυσι στη Χημεία, παγίδες στο μάθημα ΑΟΘ | PellaNews

Εύκολα τα θέματα στα Λατινικά, δυσκολότερα από πέρυσι στη Χημεία, παγίδες στο μάθημα ΑΟΘ

Με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίστηκαν την Παρασκευή στα μαθήματα προσανατολισμού των Λατινικών, της Χημείας και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Η αυλαία των εξετάσεων «έπεσε» για τους υποψηφίους που δεν εξετάζονται σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν στοχεύουν να εισαχθούν σε σχολή του 3ου επιστημονικού πεδίου, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώνονται την Τρίτη με το μάθημα της Βιολογίας (Γενικής Παιδείας & προσανατολισμού Θετικών Σπουδών).

Τα θέματα στα Λατινικά ήταν εύκολα, στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρυσι.  Tα ζητούμενα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και δεν έκρυβαν δυσκολίες. Τα φετινά ζητούμενα προέρχονται από αποσπάσματα των κειμένων 20, 38, 45. Βατές ήταν οι γραμματικές παρατηρήσεις και τα συντακτικά ζητούμενα, τα οποία σε 2 υποερωτήματα (Γ2α, Γ2β) περιορίζονται σε αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων.

Για καλά προετοιμασμένους μαθητές και δυσκολότερα από πέρυσι ήταν τα θέματα στη Χημεία. Tα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα με αποτέλεσμα ο χρόνος των τριών ωρών να κρίνεται οριακός για την επίλυση όλων των θεμάτων. Εκτός από το Α’ θέμα που ήταν βατό, το Β’ θέμα παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες: το ζητούμενο Β1 απαιτούσε συνδυασμό κεφαλαίων και το Β2 καλή γνώση της θεωρίας. Το Β3 απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και το Β4 ήταν το πιο δύσκολο. Χωρίς με δυσκολίες ήταν το Γ’ θέμα που απαιτούσε, ωστόσο προσοχή, ενώ το Δ’ θέμα ήταν βατό αλλά μεγάλο.

Με πολλές παγίδες ήταν τα φετινά θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το πρώτο θέμα κρίνεται βατό και το δεύτερο απαιτούσε πολύ καλή γνώση του 5ου κεφαλαίου και του σχεδιασμού καμπυλών. Το τρίτο θέμα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτούσε ανάπτυξη θεωρίας, ενώ το τέταρτο θέμα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτούσε μεγάλη προσοχή.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο, Σάββατο, με τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται στα εξής μαθήματα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)/ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης  ΙΙ