Χρόνια τους πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος
Ερμιόνη   
Μωϋσής   
Ροζαλία   
Ωκεανία  

Αύριο γιορτάζουν:

Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή
Ζαχαρίας    

Ζαχαρένια