Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή
Ζαχαρίας   (Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα, Ζαχαρένια, Ζάκι, Ζάκης)

Αύριο γιορτάζουν:

Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου
Βίβος   (Βιβή)
Ευδόξιος  (Ευδόξης, Δόξης)