Χρόνια τους Πολλά!! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!!

Σήμερα γιορτάζουν:

Νεόφυτος   (Νεοφυτία, Νεοφύτη)

Ευγένιος   (Ευγένης)

Πάτροκλος   (Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια)

Μάξιμος   (Μάξιμη, Μάξιμα)

Αγνή   (Αγνούλα)

 

Αύριο γιορτάζουν:

Τιμόθεος   (Τάσος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τίμα, Τίμη, Θέος, Θέα, Θέη)

Αναστάσιος   (Αναστασία, Τάσος)