Χρόνια τους Πολλά! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!

Σήμερα γιορτάζουν:

Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου
Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος   (Ευδόξης, Δόξης)

Αύριο γιορτάζουν:

Οσίας Κασσιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος μάρτυρος
Κασσιανή   

Σώζων