Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας την Δευτέρα
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

12 Ιανουαρίου 2018

Την 29η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Έδεσσας (Αίθουσα Δ.Σ.) και σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2017.

Καλούμε τους θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης να παραστούν στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.

Από το Δήμο Έδεσσας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

           

            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στελεχών της Τ.Υ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 1. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2018, προϋπολογισμού έως 5.869,41€  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2018, τα οποία ανατέθηκαν με τις διαδικασίες του Ν.3669/2008 προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Απόφαση κατάρτισης και έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ)  2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 1. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 2. Ανάκληση της κατά χρήση παραχώρησης αυτοκινήτου του Δήμου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

           

            Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με θέμα:

 • Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2017.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 • Social network:

ΠελλαNews

Αργυρουπόλεως 6,
58500, Σκύδρα
Τηλέφωνο: +3023810.81811
Fax: +3023810.81812
Mail: info@pellanews.gr
Mail: pellanews@otenet.gr