Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δ. Σκύδρας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

09 Αυγούστου 2018

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 13.30΄ μμ για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1) Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 του Δήμου Σκύδρας 

2) Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Σκύδρας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα και την ίδια ώρα.

ΠελλαNews

Αργυρουπόλεως 6,
58500, Σκύδρα
Τηλέφωνο: +3023810.81811
Fax: +3023810.81812
Mail: info@pellanews.gr
Mail: pellanews@otenet.gr