Ανακοίνωση για την Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου που αφορά την αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης | PellaNews

Ανακοίνωση για την Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου που αφορά την αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ενημερώνει την Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου ότι διαπιστώθηκε ηλεκτρομηχανολογική βλάβη με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί η γεώτρηση.

 Αμέσως ενημερώθηκε ο εξωτερικός συνεργάτης της Δ.Ε.Υ.Α. – Αλμωπίας και ήδη βρίσκεται εκεί για την άμεση  αποκατάσταση της βλάβης.

Επιπλέον, σαν ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί έλεγχος και καθαρισμός των πηγών και όλων των φρεατίων προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ποσότητα πόσιμου πηγαίου νερού στην δεξαμενή ύδρευσης με σκοπό την επάρκεια αυτού σε όλες τις παροχές ύδρευσης του οικισμού.

Σας παρακαλούμε για την ορθολογική χρήση του νερού ώστε να μην γίνεται ασκόπως κατασπατάληση του.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

#Η_Δ.Ε.Υ.Α._ΑΛΜΩΠΙΑΣ_ΚΟΝΤΑ_ΣΤΟΝ_ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ