Δήμος Αλμωπίας-Απαγόρευση θήρας | PellaNews

Δήμος Αλμωπίας-Απαγόρευση θήρας

Από το Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται η με αριθ. 24148/2019 Απόφαση του Δασαρχείου Αριδαίας με την οποία απαγορεύει τη θήρα όλων των θηραμάτων για όσο διάστημα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η θήρα επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτηνά παραποτάμιων και παραλίμνιων περιοχών και σε ζώνη πλάτους εκατό μέτρων (100μ.) από τις όχθες.

 Η τήρηση και εφαρμογή της Απόφασης αυτής, ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

 

Δελτίο τύπου