Δήμος Αλμωπίας: Προγραμματισμένες διακοπές νερού λόγω βλάβης της εφεδρικής γεώτρησης | PellaNews

Δήμος Αλμωπίας: Προγραμματισμένες διακοπές νερού λόγω βλάβης της εφεδρικής γεώτρησης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ενημερώνει την Τοπική Κοινότητα Προμάχων ότι κατά την απολύμανση του δικτύου και της δεξαμενής διαπιστώθηκε ότι η εφεδρική γεώτρηση είναι χαλασμένη και χρήζει αποκατάστασης .

 Αμέσως ενημερώθηκε ο εξωτερικός συνεργάτης της Δ.Ε.Υ.Α –Αλμωπίας και στις επόμενες τρεις ημέρες θα επιτευχθεί η αποκατάσταση του προβλήματος. Για τον παραπάνω λόγο όμως, θα πραγματοποιείται διακοπή υδροδότησης από τις 15:00 έως 19:00  για τις ημερομηνίες 13/06/2019, 14/06/2019, 15/06/2019 ώστε να γεμίζει το δίκτυο και οι κάτοικοι να απολαμβάνουν το σημαντικότερο αγαθό, το νερό.

Σας παρακαλούμε για την ορθολογική χρήση του νερού ώστε να μην γίνεται ασκόπως κατασπατάληση του.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

#Η_Δ.Ε.Υ.Α._ΑΛΜΩΠΙΑΣ_ΚΟΝΤΑ_ΣΤΟΝ_ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ