Δημοσίευση ανακοίνωσης κατασκηνωτικού προγράμματος από το Δήμο Αλμωπίας | PellaNews

Δημοσίευση ανακοίνωσης κατασκηνωτικού προγράμματος από το Δήμο Αλμωπίας

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                       ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Από τον Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 της παιδικής εξοχής κατασκηνώσεων  Ν.Πέραμος Καβάλας.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
 
Α)Αίτηση γονέα προς τον Δήμο(επισυνάπτεται)

B) Εκκαθαριστικό.

Γ)Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά.(επισυνάπτεται).

Δ)Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα ,στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια .ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι εν γένει η κατάσταση της υγείας του , επιτρέπει τη συμμετοχή του στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις(φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από  21/05/2019  εως 15/6/2019 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου-Κέντρο Κοινότητας στην κ. Παπάζογλου Θεοδώρα.

Τηλ :2384021300