Δ. Αλμωπίας:Οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας Καθημερινότητας στο ξεκίνημα της νέας περιόδου | Page 2 | PellaNews

Δ. Αλμωπίας:Οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας Καθημερινότητας στο ξεκίνημα της νέας περιόδου

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινόττηας του Δήμου Αλμωπίας, Αναστάσιος Θεοδωρίδης προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση:

"Η Αντιδημαρχία καθημερινότητας, έχοντας ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών , προς τους πολίτες του Δήμου Αλμωπίας , ενημερώνει για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το εργοτάξιο ,από το ξεκίνημα της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου έως σήμερα. Πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις που έδωσαν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Έγιναν καθαρισμοί όλων των πλατειών από χόρτα και απορρίμματα σε όλα τα διαμερίσματα της Ανατολικής Αλμωπίας καθώς επίσης και στις τοπικές κοινότητες Βορεινού, Ξιφιανής, Αψάλου, Σωσάνδρας Δωροθέας, Γαρεφίου, Λυκοστόμου καθώς και στην πόλη της Αριδαίας. Έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Στα σχολεία που κληθήκαμε , οι παρεμβάσεις μας κυρίως ήταν , επιδιορθώσεις σε «λούκια», υδραυλικά και ελαιοχρωματισμοί. Καθαρίστηκαν οι 3 περιφερειακοί δρόμοι της πόλης Αριδαίας οι οποίοι παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης Μέσα στα πλαίσια των δράσεων που θα ακολουθήσουν είναι η ανανέωση του στόλου στου εργοταξίου με την προμήθεια αρκετών Μ.Ε. και απορριμματοφόρων όπως και η επαναλειτουργία την ανακύκλωσης η οποία τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί".