Περιφέρεια και Δήμος Αλμωπίας ενημερώνουν για την αφρικανική πανώλη | PellaNews

Περιφέρεια και Δήμος Αλμωπίας ενημερώνουν για την αφρικανική πανώλη

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το με αριθ.502027(2068)/2020 Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι,

στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ αναρτήθηκε Δελτίο τύπου με οπτικοακουστικό και ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, ακολουθώντας την διαδρομή www.pkm.gov.gr, Ενημέρωση, Δελτία τύπου, 16/9/2020 (http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20804).