Προσλήψεις στο Δήμο Αλμωπίας | PellaNews

Προσλήψεις στο Δήμο Αλμωπίας

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλμωπίας , κος Δημήτρης Μπίνος ο Δήμος Αλμωπίας θα προσλάβει οκτώ (8 ) εργάτες πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών.Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 25/6/2019.