Ανακαίνιση Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ του «ΕΥ ΖΗΝ» Έδεσσας | PellaNews

Ανακαίνιση Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ του «ΕΥ ΖΗΝ» Έδεσσας

Στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΝΠΔΔ του «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας δρομολογήθηκε  σύγχρονη ανακαίνιση όπου και πραγματοποιήθηκε στο χώρο φιλοξενίας των νηπίων με αλλαγή πατώματος, αλλά και στους χώρους προσωπικής υγιεινής (WC) με την αντικατάσταση νέων τουαλετών.

Οι εντατικές εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν με σκοπό τη χρήση τους από το νέο έτος που διανύουμε.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Δημήτριος Γιώγας δήλωσε ότι οι εργασίες είναι επιβεβλημένες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σύγχρονο, ανανεωμένο, καλαίσθητο, ευχάριστο και απόλυτα συνυφασμένο στις συνθήκες των νόμων και των παιδαγωγικών επιστημών.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό που εργάστηκε εντατικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στον παιδικό σταθμό αλλά και τους γονείς που υπέδειξαν κατανόηση.

Στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΝΠΔΔ του «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας δρομολογήθηκε  σύγχρονη ανακαίνιση όπου και πραγματοποιήθηκε στο χώρο φιλοξενίας των νηπίων με αλλαγή πατώματος, αλλά και στους χώρους προσωπικής υγιεινής (WC) με την αντικατάσταση νέων τουαλετών.

Οι εντατικές εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν με σκοπό τη χρήση τους από το νέο έτος που διανύουμε.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Δημήτριος Γιώγας δήλωσε ότι οι εργασίες είναι επιβεβλημένες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σύγχρονο, ανανεωμένο, καλαίσθητο, ευχάριστο και απόλυτα συνυφασμένο στις συνθήκες των νόμων και των παιδαγωγικών επιστημών.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό που εργάστηκε εντατικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στον παιδικό σταθμό αλλά και τους γονείς που υπέδειξαν κατανόηση.